Investeer in de komende generaties

 

Onze wereld heeft nieuwe oplossingen nodig en Stichting Phien zet zich in om daaraan mee te werken. We kunnen elke ondersteuning goed gebruiken! Helpen kan op verschillende manieren:

1. Infodagen, aanmeld- en vervolgprocedure
-Als je interesse hebt in een hectare voor voedselbossen en of wonen dan is de eerste stap altijd naar een infodag van Phien komen.

Dan vertellen we je ons verhaal en word je meteen rondgeleid op het project. Deze infodagen worden niet zoveel gehouden omdat de aanname procedure veel tijd vraagt. Dus als je interesse hebt is het van belang naar deze infodagen te komen.

-Na de infodag geef je dan binnen een week aan via mail of je nog geïnteresseerd bent.
Met de geinteresseerden plannen we een rondje langs alle nog beschikbare hectares zodat je kunt ontdekken welke hectare je eventueel zou willen invullen.

-Na deze twee stappen volgt er een meewerkdag op de boerderij van je keuze.
Bewoners van die plek kunnen dan kennismaken en inschatten of je als gezin of individu past op de locatie en of je de Phien visie kan neerzetten en uitdragen.

 

-Mocht er groen licht zijn gekomen vanuit de bewoners dan gaan jullie een plan uitschrijven en tekenen van hoe je een hectare wil gaan invullen voor het eerste jaar en voor de jaren erop volgend.

Zaken als, hoe denk je het te gaan bekostigen en hoeveel tijd heb je beschikbaar om de plannen uit te voeren en hoe vind je dat je levensvisie binnen de visie van Phien past, komen dan aan de orde. Dit vergt een goede voorbereiding. Dit stuur je naar het bestuur waarop een gesprek met het Phien bestuur wordt gepland.

-Het Phien bestuur besluit na dit gesprek met alle gegevens die zijn verzameld of er een eenjarig contract wordt aangeboden.

De contractprocedure is als volgt:

*Eerst krijg een eenjarig contract
*Als dit jaar volgens afspraak is verlopen volgt een tweejarig contract
*Als dit ook volgens afspraak is verlopen dan volgt er een 99-jarig contract welke je kan overdragen aan je kinderen.

-Het Phien bestuur besluit na dit gesprek met alle gegevens die zijn verzameld of er een eenjarig contract wordt aangeboden.


-Jullie geven na het gesprek dan alle info per mail die nodig is om het eenjarig contract op te maken.

-Als laatste volgt de afspraak met Phien bestuur voor het tekenen van het contract.


Deze procedure geldt voor iedereen. Privé gesprekken en/of rondleidingen doen we dus niet voor nieuwe hectare bewoners.

 

 

2. Meewerkdagen
Wil je een keer als vrijwilliger meehelpen in een voedselbos? Dat kan en vinden wij erg leuk! Zo kun je ons project en onze mensen leren kennen, 'ruiken aan het voedselbos' en ontdekken wat daar groeit, kruipt, vliegt en fladdert. Op onze terreinen groeien bomen, struikn en verbouwen we voedsel met de focus voor duurzaamheid, het milieu en ons klimaat. Dus je kunt bij ons l
ekker buiten bezig zijn, mensen ontmoeten en kennis opdoen.
Er zijn diverse werkzaamheden mogelijk, die kunnen passen bij jouw interesses. Elk extra paar handen is welkom! Geregeld hebben we meewerkdagen, waarover je meer leest op de pagina
'Actueel'. We verwelkomen je graag op één van onze locaties.


3. Financieel

Met een donatie aan onze stichting ondersteun je ons werk en maak je meer groen, meer gezonde voeding en meer Phien-locaties
mogelijk. Daar gaan ook komende generaties van meeprofiteren. We zijn ontzettend dankbaar voor elke bijdrage.

Stichting Phien is een 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI) volgens de Nederlandse belastingdienst. Na het verkrijgen van deze zogenaamde ANBI status zijn de giften van onze donateurs onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. 
Door de ANBI is de Stichting vrijgesteld van het betalen van erf- of schenkbelasting over een schenking of nalatenschap.
De ANBI-gegevens voor de Stichting Phien vind je op
deze pagina.
 

Meedoen