Over ons

 

Wie is stichting Phien?

 

Stichting Phien werd in 2013 opgericht met als voornaamste doelstelling onze aarde en de bewoners nieuwe kansen te bieden. Met als missie “het opnieuw creëren van lang verloren schoonheden” wordt mensen een kans geboden voor een gelukkiger en gezonder leven. Kansen op sociaal, economisch en ecologisch gebied. Bij de uitvoering van de activiteiten zijn er vier belangrijke aandachtspunten:
1. onze aarde,

2. de basisbehoeften van de mens,

3. zelfvoorzienend leven en

4. sociaal geluk.

 

Droom voor een betere wereld


De Stichting Phien creëert kansen voor mensen om dichter bij de natuur én de eigen natuur te leven. Dat doen we door het ter beschikking stellen van gronden, waarop families en alleenstaanden een leefomgeving kunnen inrichten. Daar kunnen zij leven zoals zij ten diepste zijn. Kunnen leven met lage vaste kosten zorgt mede dat zij dit kunnen waarmaken.

De stichting is genoemd naar onze moeder en oma Phien. Met ons project zorgen we voor nieuwe, eetbare natuur en geven we meteen weer wat terug aan moeder aarde. We brengen verloren schoonheden terug en zorgen voor evenwicht in onze ecosystemen. Een wereld in balans en dichter bij de bron is een mooiere wereld.

 

Voor wie?
Ons project is voor iedereen. In onze visie heeft iedere familie of alleenstaande recht op een eigen stuk grond. Een plek om letterlijk te aarden en bij de eigen kern te komen. Stichting Phien stelt daarom dat elke deelnemer recht heeft op een stuk grond van minimaal 2000 m2  voor een single en maximaal 10.000 m2 voor een familie met vader en/of moeder, kinderen en eventueel ook opa en oma. Deze gronden noemen we Familiedomeinen.

Phien staat symbool voor inclusiviteit; iedereen mag er zijn en wordt betrokken op zijn/haar kwaliteiten. Uiteraard binnen kaders die bewerkstelligen dat natuur en bewoners in vrijheid (lees: zonder conditionering) mogen zijn en kunnen groeien en bloeien.

Praktisch
De Familiedomeinen richten families/singles zelf in. Zij vormen ze om van landbouwgrond naar een domein met minimaal 90% aan nieuwe, eetbare natuur. Met daarop een geheel uit natuurlijke materialen bestaande, zelfvoorzienende woning. Zo wordt optimaal zelfvoorzienend leven met waardevolle voeding en onderdak én lage vaste lage lasten mogelijk.

 

Jezelf zijn

In de huidige maatschappij staan we voortdurend bloot aan de invloed van meningen en veroordelingen door anderen. We worden van jongs af aan geconditioneerd. Op een plek waar je kunt leven zonder die conditionering, kun je je essentie, tot je kern komen. Als je ervan uitgaat dat iedereen in de kern goed is, zal dit op die plek ook tot uiting komen. Het is daarmee ook een plaats waar samenzijn en samen delen in vrijheid plaats kunnen vinden.
 

Bebouwing

We kiezen voor bouwen met zo natuurlijk mogelijke bouwmaterialen. Een natuurlijke woning biedt een optimaal woonklimaat. Als de woning haar levensduur heeft uitgediend, is deze weer geheel terug te brengen naar de natuur. Een off-grid woning met eigen, zelfvoorzienende systemen maakt de mens bewust van zijn ecologische voetafdruk op aarde. Als je hier verantwoord mee omgaat, werpt dit meteen zijn vruchten af op de woonomgeving.

De woningen worden voorzien van de volgende systemen:

• Een eigen wateropvang en waterzuivering.

• Een eigen warmtebron.

• Eigen elektriciteit.

• Eigen verwerking van groenafval. Met het verbouwen van eigen groenten en fruit is er in totaliteit ook minder afval.

 

De maatschappij

Families die leven op een Familiedomein van stichting Phien kunnen een waardevolle rol vervullen in de maatschappij. Phien staat met een zelfvoorzienend leven namelijk vol in de maatschappij. Dit kan een positieve bijdrage leveren aan de knelpunten in onze maatschappij en wel als volgt:
 

1. Meer aandacht voor goede voeding draagt bij aan gezondheid.

2. Leven in de natuur zorgt voor ontlading, waardoor minder stress en dus minder uitval op het werk.

3. Door lagere lasten meer keuzevrijheid wat betreft beroep c.q. werk.

4. Het samenwonen en leven voorkomt eenzaamheid.

5. Betere balans draagt positief bij aan klimaat, stikstof, bijen, insecten, nieuwe natuur en meer.

6. Meer rust zorgt voor gemakkelijker samenzijn en een ‘we-gevoel’.

7. Goede voeding, natuur en welzijn vormen de basis van een goede gezondheid

8. Naast de eigen voedselproductie kan extra productie verkocht worden aan derden, die zo ook van gezonde voeding
    kunnen profiteren.

Waar het om gaat
Essentieel is de bewustwording in de samenleving. Zonder bewustwording in de samenleving vindt er geen omslag plaats. Door de voedselbossen ook in gebruik te geven aan bedrijven en instituten, krijgen zij de kans ervaring op te bouwen in het realiseren van een voedselbos. De gronden kunnen ze verder gebruiken voor presentatiedoeleinden van de door hun opgedane ervaring met voedselbossen. Ook komen er looppaden en worden de voedselbossen toegankelijk voor het publiek.

Door iedereen op deze manier te betrekken bij onze idealen, willen we een zo groot mogelijk publiek bereiken. Om zo samen te bouwen aan een duurzame en milieuvriendelijke toekomst, waarin mensen weer zelfvoorzienend zijn. 
Om ervoor te zorgen dat de stichting haar doel kan verwezenlijken, zal zij -wetenschappelijk- gestuurd worden door een denktank van deskundigen.

Lange termijn perspectief

Ons perspectief is meervoudig. Als mensen de basis van wonen, goede voeding en natuur om zich heen op orde hebben, kunnen zij veel gemakkelijker vanuit hun eigen kern een bijdrage leveren aan de maatschappij. Op die manier blijven huidige maatschappelijke problemen uit, omdat mensen  beter in balans zijn, zowel geestelijk als lichamelijk.

Uiteindelijk richten we onze pijlen op 300 boerderijen of 3000 hectares, opgezet naar de visie van Phien, door stichting Phien of geïnspireerd op stichting Phien. Meer dan de genoemde boerderijen en/of hectares zou natuurlijk ook kunnen. En verder zijn daarbij activiteiten als een winkel, een atelier en een Bed&Breakfast denkbaar. Met de opbrengsten daarvan kunnen weer percelen aangekocht worden om zo het gedachtegoed van Stichting Phien verder uit te bouwen. De dienstbaarheid aan het algemeen belang. staat voorop! 

 

Kortom
Stichting Phien kiest expliciet voor creëren wat wij denken dat goed is voor ons, voor onze volgende generaties en voor de aarde en al haar bestaan. Vanuit positieve intentie en vanuit ‘leven en laten leven’. Dit brengt daadkracht en zorgt dat we de visie krachtig (kunnen) neerzetten. Onze deelnemers delen deze gedachtegang en dragen dit uit.

 

 

“Als we weer nieuwe, eetbare natuur creëren en  families in een eigen, zelfvoorzienende woning kunnen leven, hebben we de basis voor een gezond leefklimaat, gezonde voeding, lage vaste lasten. En daarmee komt er rust en kunnen mensen letterlijk tot zichzelf komen en gaan doen waarvoor we eigenlijk hier zijn.”


- Bestuurders stichting Phien